Program Tajaan Buka Puasa Infaq Ramadan untuk SYIRIA.

Program Infaq Ramadan untuk SYIRIA telah berjalan sejak 10 tahun lalu diasaskan oleh Pengerusi PerJelas Malaysia (Dato Zahazan Mohamed)

RM2,985
raised
29
donations
RM100,000
goal

* Resit pengecualian cukai akan dikeluarkan oleh rakan kerjasama Perjelas Malaysia *

RM
Anda ingin sumbangkan / hibahkan / Infaq / derma atas nama siapa?
Jika ingin sumbangkan / infaq / derma atas nama ibu dan bapa adalah digalakkan kerana menjadi amalan berbakti kepada mereka insyaAllah. Kami tidak akan berkongsi maklumat ini dengan sesiapa pun di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
Personal Info

Select Payment Method

You will be redirected to toyyibPay to select your preferred payment method. After completing the payment process, you will be brought back to this page to view your receipt.

Berikut ialah perkara yang akan anda dermakan:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: RM100